Działy


Dział ds.Sprzedaży i Jakości Rynku Prywatnego oraz Rynku Biznesowego
Konrad Jaworski - Dyrektor Sprzedaży
Beata Kohut - Zastępca Dyrektora Sprzedaży  

Monika Jarosz - Koordynator Sprzedaży Bezpośredniej Rynek Prywatny

Sebastian Marcisz - Trener Sprzedaży Bezpośredniej Rynek Prywatny  


Dział Rozliczeń Finansowych
Agnieszka Sakłak - Dyrektor Działu Wsparcia Sprzedaży, Finansów i Rozliczeń

Dział Wsparcia Sprzedaży
Agnieszka Filipowicz - Kierownik Działu Wsparcia Sprzedaży
Monika Żurek-Fraś - Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży


Dział Magazynu, Dystrybucji i Logistyki
Adam Jagoda  - Specjalista Działu Logistyki i Dystrybucji
Mariusz Woźniak - Kierownik Magazynu i Zaopatrzenia


Sekretariat
Katarzyna Pers - Asystent Zarządu